Rada Projektu Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024

Szymon Chrostowski Wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
Prof. dr hab. Jacek Jassem Koordynator Projektu Strategii, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Dr Jacek Łuczak Członek Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Dr n. med. Janusz Meder Prezes Polskiej Unii Onkologii
Prof. dr hab. Anna Nasierowska – Guttmejer Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów
Marcin Pakulski Z-ca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych
Dr n.med. Igor Radziewicz – Winnicki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Prof. dr hab. Krzysztof Składowski Prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
Prof. dr hab. Kazimierz Wardyn Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
Prof. dr hab. Piotr Wysocki Prezes - elekt Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Prof. dr hab. Piotr Rutkowski Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Sygnatariusze

Koordynator prac:     Biuro Projektu: