Sygnatariusze

Polskie Towarzystwo Onkologiczne

http://www.pto.med.pl/

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

http://www.klrwp.pl/

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

http://www.pkopo.pl/

Polska Unia Onkologii

http://www.puo.pl/

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej

http://www.ptcho.org.pl/

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów

http://www.pthit.pl/

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

http://www.ptmr.info.pl/

Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej

http://walkazrakiem.pl/

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej

http://www2.ptok.pl/

Polskie Towarzystwo Patologów

http://www.pol-pat.pl/

Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej

http://www.ptro.org.pl/

Sygnatariusze

Koordynator prac:     Biuro Projektu: